Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ «СОЛАР ВЕЙВ»